21 maart 2019


MODULE 2 (CIF & FOB afwikkeling bij handelscontracten) focust op de CIF & FOB afwikkeling. De cursisten leren de verschillende fases in de contractafwikkeling kennen en zullen een casus uitwerken..

Sprekers: Johan Gereels (Fegra), Nils Rook & collega(‘s)(Cefetra)

Datum: 21 maart 2019

Locatie: Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda - Nederland

link folder: folder

Link inschrijvingsformulier: Inschrijvingsformulier


 

  
21/03/2019