Doelstellingen

De doelstellingen van FEGRA zijn divers.

  • Het belangrijkste bestaat uit de verdediging van de belangen van de graan- en grondstoffensector en van de agro-toelevering, zowel op nationaal als internationaal vlak. Op welke wijze? Eerst en vooral door een versterking van de representatie van deze sector in de verschillende overlegstructuren met de overheid, vertegenwoordigers van agro-voedingssector, de landbouworganisaties, onderzoekscentra, enz. Daarnaast ook door het ontwikkelen van samenwerkingen met andere organisaties die gemeenschappelijke belangen hebben.
  • Het verdedigen van een commerciële politiek vertaalt zich in het aanbieden van instrumenten om kwaliteit en voedselveiligheid van granen en grondstoffen te borgen, maar ook om heldere en eenduidige commerciële standaardcontracten te ontwikkelen die duidelijke transparante contractclausules opleggen inzake levering, risico-overdracht, betalingsvoorwaarden en kwaliteit van de producten. Bij geschillen vormt de Arbitragekamer een erkend kader voor mediatie en arbitrage.
  • Het samenbrengen van de belanghebbenden bevordert de commerciële contacten en relaties. Het organiseren van evenementen en beurzen is bijgevolg belangrijk en noodzakelijk om de netwerking te bevorderen.
  • De ontwikkeling van kennis in de specifieke domeinen versterkt de expertise en de verdediging van de belangen van de betrokken sector en schept de mogelijkheid tot technisch overleg met andere belanghebbenden.
  • FEGRA heeft ook de missie om opleidingen op te zetten in functie van de noden van zijn leden en andere belanghebbenden

FEGRA