Bemonsteringsprotocol


Op 22 november 2022 publiceerden wij de eerste versie van ons Bemonsteringsprotocol die van toepassing is op de Contracten van Antwerpen, Liprobel en SVRP. Dit protocol bevat voor inspectieorganismen enkele standaardinstructies in geval van bemonstering van partijen grondstoffen (o.a. granen, oliehoudende zaden, etc.), diervoeders of dergelijke. Het protocol is een weerspiegeling van wat tegenwoordig reeds in de praktijk toegepast wordt. In het nieuwe Bemonsteringsprotocol werden nu enkele aanpassingen doorgevoerd. De nieuwe versie kan u vanaf nu ook op onze website teugvinden.

De publicatie van het nieuwe Bemonsteringsprotocol gaat bovendien gepaard met de publicatie van een lijst met referentieanalysemethodes die kunnen gehanteerd worden voor de uitvoering van analyses op de verschillende kwaliteitsparameters van de Contracten van Antwerpen, Liprobel en SVRP. Deze lijst was nog niet eerder gepubliceerd, maar vanaf nu ook beschikbaar op onze website.

in geval van vragen of opmerkingen ten aanzien van deze documenten, dan kan u steeds contact  met ons opnemen via info@fegra.be.

11/08/2023