Bemonsteringsprotocol


In de Contracten van Antwerpen, het SVRP contract en het Liprobel contract wordt expliciet verwezen naar de arbitrageregeling waarvan FEGRA beheerder is. Tot op heden was er in deze contracten enig gebrek aan standaardinstructies voor bemonstering. In het kader hiervan werd een bemonsteringsprotocol met standaard bemonsteringsrichtlijnen opgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met enkele Belgische inspectie-instellingen. Met dit protocol willen we de inspectie-instellingen een leidraad bieden in geval van de bemonstering van een partij grondstoffen (o.a. granen, oliehoudende zaden, bijproducten, …), diervoeders en dergelijke, maar wordt er ook geprobeerd om in de toekomst zoveel als mogelijk discussies over de representativiteit van contractuele monsters vermeden worden. Het protocol tracht hier zo goed als mogelijk aan tegemoet te komen doordat het van toepassing is in geval van monstername in het kader van kwaliteitsbepalingen, - geschillen of – afrekeningen (contractuele bepalingen) en een directe weergave is van wat de dag van vandaag reeds in de praktijk toegepast wordt.

Niet onbelangrijk: In de nabije toekomst zal het bemonsteringsprotocol ook verwijzen naar een lijst met referentieanalysemethodes die kunnen gehanteerd worden voor de uitvoering van analyses op de verschillende kwaliteitsparameters (contractspecificaties zoals vocht, onzuiverheden en samenstelling) van de Contracten van Antwerpen, Liprobel en SVRP. Deze lijst is momenteel in ontwerp en zal binnenkort ter beschikking gesteld worden.

U vindt het betreffende protocol op onze website. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben ten aanzien van dit document, gelieve contact met ons op te nemen via info@fegra.be.

24/11/2022