Activiteiten

De activiteiten van de leden van FEGRA omvatten de handel in granen, andere voedermiddelen en de agro-toelevering (zaden, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen). 

  • Bijzondere aandacht wordt besteed aan de marktontwikkelingen. De prijzen en verhandelde volumes hangen van veel factoren af in een gemondialiseerde context. De prijzen weerspiegelen het evenwicht tussen vraag en aanbod, maar kunnen ook deels door speculatieve posities bepaald worden. De evolutie van de graanprijzen toont de volatiliteit van de graanmarkten aan.

    Naast het publiceren van dagelijkse indicatieve landbouwprijzen worden ook wekelijks prijzen vastgelegd op basis van de fysieke transacties op de markt. Dit verzekert een opvolging in volle transparantie en kan een tool zijn voor alle actoren om strategische beslissingen te nemen.

  • Fundamenteel zijn de voedselveiligheid en kwaliteit van de geleverde producten. Op het vlak van de voedselveiligheid heeft de sector een autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering ontwikkeld, gevalideerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) en conform de eisen van autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht. De opvolging van de FEED/FOOD- en contaminantenwetgeving, samen met een doelgerichte monitoring van de granen via een collectief bemonsteringsplan (mycotoxines, residuen van pesticides, alkaloïden, …), borgen de kwaliteit van de geleverde producten.
  • In het kader van de nationale en internationale handel worden commerciële normen en typecontracten ter beschikking van de leden gesteld, alsook een lijst van erkende laboratoria en monitoringprotocollen. 

  • In geval van betwisting kan beroep gedaan worden op de Arbitragekamer. Onafhankelijke arbiters worden aangeduid om op basis van de bestaande arbitragereglementen uitspraak te doen over de bestaande geschillen. In het kader van de internationale handel in granen en andere voedermiddelen kunnen de leden de dagwaarden opvragen om akkoorden af te sluiten of verschillen te regelen.

  • De organisatie van warenbeurzen op regelmatige basis laat de leden toe om de contacten te activeren en overleg te plegen over de ontwikkeling van markten en prijzen op landbouwvlak.
  • Om het standpunt van de sector te activeren wordt door middel van werkgroepen de expertise bijgespijkerd onder andere voor het overleg met de overheid bij de ontwikkeling en omzetting van nieuwe verordeningen of omzendbrieven. Ook het onderhouden van overleg met aanverwante sectororganisaties behoren tot de core business van FEGRA.
  • Het contact met zijn leden zal FEGRA vooral bewerkstelligen met publicaties en informatie via website, Info Flash en een maandelijkse Newsletter.
  • Ten slotte is het opzoeken en organiseren van performante opleidingen aan de vraag van de leden moeten voldoen om de kracht van de sector zowel op nationaal als internationaal vlak te bestendigen en te verhogen.

Fegra