logo

 

Onze missie

SYNAGRA behartigt de belangen van haar leden graancollecteurs op verschillende beslissings- en overlegniveaus zoals bij Europese, nationale en regionale overheden, landbouworganisaties, onderzoekscentra en organisaties waarin SYNAGRA vertegenwoordigd is.

 

 

Volgende activiteiten maken deel uit van onze corebusiness:

  • Een gerichte monitoring via ons collectief bemonsteringsplan granen (mycotoxines, residuen van pesticiden, zware metalen …)
  • Opvolging GMP als kwaliteitsstandaard (Ovocom vzw)
  • Beheer en onderhoud van de G-038, "Autocontrolegids voor de handel in granen en agrotoelevering", voor de handel in granen en toelevering van voedermiddelen, mengvoeders, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaden.
  • Opvolging wetgeving en reglementeringen
  • Opvolging mestproblematiek (minerale meststoffen)
  • Communicatie naar de leden via website en nieuwsbrieven
  • Gericht opleidingsaanbod.

Onze indicatieve, dagelijkse prijsnoteringen laten u toe op een transparante wijze de prijsevoluties van de granen op te volgen. De prijsgrafieken en marktberichten zijn een hulpmiddel om de volatiliteit van de markten te onderkennen en de juiste economische beslissingen te nemen.


De graanhandel

De graanhandel is verantwoordelijk voor de ontvangst (reinigen, drogen), opslag en conditionering van de granen, olie- en eiwithoudende gewassen en de afzet gedurende gans de campagne naar alle verwerkers in de agrovoedingsketen, zoals de mengvoeder- en zetmeelindustrie, maalderij en non-food. De granen worden voor de commercialisering naar de normen gebracht volgens de verschillende lastenboeken van de afnemers.

Verder zorgen ze ook voor advies en levering op maat voor iedere landbouwer dankzij hun nabijgelegen ligging en geïndividualiseerde contacten. De agro-toeleveringsproducten (meststoffen, zaden, gewasbeschermingsmiddelen, voedermiddelen en mengvoeders) worden aangeleverd met de constante bezorgdheid voor het respect van bestaande reglementeringen en goede landbouwgebruiken van de producten.

De handelaars stellen een resem van oplossingen en diensten ter beschikking. Technische raadgevingen (bemesting, variëteiten, dosering en tijdstip van toepassing pesticiden, …) laten de landbouwer toe op een economisch rendabele manier de best mogelijke oplossingen uit te voeren.

Indien u wenst te reageren op de activiteiten van Synagra of meer specifiek betreffende onze website kan u mailen naar infosynagrabe.