Non-Business Days Imexgra

Fegra vzw, Afdeling Imexgra heeft in functie van de toepasselijke contractuele bepalingen de non-business days vastgelegd voor 2022.

Deze non-business days zijn in lijn met Gafta waarbij tevens Kerstavond en Oudjaarsavond 2022 tot non-business days verklaard zijn. Indien in de lijst sprake is van een halve dag, dan duurt de werkdag tot 12u00, waarna de Non-business day van start gaat.

Indien de feestdag in het weekend valt, is de maandag daarop een non-business day (met uitzondering van Pinksteren, Eerste Paasdag en Tweede Kerstdag op 26/12).