Non-Business Days Imexgra

Fegra vzw, Afdeling Imexgra heeft in functie van de toepasselijke contractuele bepalingen de non-business days vastgelegd voor 2020.

Deze non-business days zijn in lijn met Gafta waarbij tevens Kerstavond en Oudjaarsavond 2020 tot non-business days verklaard zijn. Indien in de lijst sprake is van een halve dag, dan duurt de werkdag tot 12u00, waarna de Non-business day van start gaat.

Indien de feestdag in het weekend valt, is de maandag daarop een non-business day (met uitzondering van Pinksteren, Eerste Paasdag en Twede Kerstdag op 26/12).

Hiermee worden de volgende data als non-business day voor het jaar 2020 aangehouden:

 • 1 januari Nieuwjaarsdag (woensdag)
 • 10 april Goede Vrijdag (vrijdag)
 • 12 april Eerste Paasdag (zondag)
 • 13 april Tweede Paasdag (maandag)
 • 1 mei Dag van de Arbeid (vrijdag)
 • 21 mei Hemelvaartsdag (donderdag)
 • 31 mei Pinksteren (zondag)
 • 1 juni Pinkstermaandag (maandag)
 • 21 juli Nationale feestdag (dinsdag)
 • 15 augustus O.L.V. -Hemelvaart (zaterdag)
 • 17 augustus (maandag, ter vervanging van 15 augustus)
 • 1 november Allerheiligen (zondag)
 • 2 november (maandag, ter vervanging van 1 november)
 • 11 november Wapenstilstand (woensdag)
 • 24 december Kerstavond (halve dag vanaf 12u - donderdag)
 • 25 december Eerste Kerstdag (vrijdag)
 • 26 december Tweede Kerstdag (zaterdag)
 • 31 december Oudejaarsavond (halve dag vanaf 12u - donderdag