Non-Business Days Imexgra

Fegra vzw, Afdeling Imexgra heeft in functie van de toepasselijke contractuele bepalingen de non-business days vastgelegd voor 2020.

Deze non-business days zijn in lijn met Gafta waarbij tevens Kerstavond en Oudjaarsavond 2020 tot non-business days verklaard zijn. Indien in de lijst sprake is van een halve dag, dan duurt de werkdag tot 12u00, waarna de Non-business day van start gaat.

Indien de feestdag in het weekend valt, is de maandag daarop een non-business day (met uitzondering van Pinksteren, Eerste Paasdag en Twede Kerstdag op 26/12).

Hiermee worden de volgende data als non-business day voor het jaar 2020 aangehouden:

 • 24 december Kerstavond (halve dag vanaf 12u - donderdag)
 • 25 december Eerste Kerstdag (vrijdag)
 • 26 december Tweede Kerstdag (zaterdag)
 • 31 december Oudejaarsavond (halve dag vanaf 12u - donderdag
Hier volgen ook de non business days voor 2021:


 • 1 januari Nieuwjaarsdag (vrijdag) 
 • 2 april     Goede Vrijdag (vrijdag) 
 • 4 april     Eerste Paasdag (zondag) 
 • 5 april     Tweede Paasdag (maandag) 
 • 1 mei      Dag van de Arbeid (zaterdag)
 • 3 mei     Ter vervanging van 1 mei (maandag)
 • 13 mei   Hemelvaartsdag (donderdag) 
 • 23 mei   Pinksteren (zondag) 
 • 24 mei   Pinkstermaandag (maandag) 
 • 21 juli    Nationale feestdag (woensdag) 
 • 15 augustus O.L.V. -Hemelvaart (zondag) 
 • 16 augustus (maandag, ter vervanging van 15 augustus)
 • 1 november Allerheiligen (zondag) 
 • 11 november Wapenstilstand (donderdag)
 • 24 december Kerstavond (vijdag)
 • 25 december Kerstmis (zaterdag)
 • 26 december Tweede Kerstdag (zondag)
 • 27 december Ter vervanging van 25 december (maandag)
 • 31 december Oudejaarsavond, halve dag vanaf 12uur (vrijdag)