Non-Business Days Imexgra

FEGRA vzw, Afdeling Imexgra heeft in functie van de toepasselijke contractuele bepalingen de non-business days vastgelegd voor 2024.

Deze non-business days zijn in lijn met GAFTA.

Indien de feestdag in het weekend valt, is de maandag daarop een non-business day (met uitzondering van Pinksteren, Eerste Paasdag).


Non business days 2024