Fegra heeft een nieuw kantoor, gelegen in de Voorlopig Bewindstraat 16, 1000 Brussel

FEGRA : een nieuwe structuur !

De Federaties SYNAGRA en IMEXGRA, actief op nationaal en internationaal vlak in de graansector, en de Brusselse Handelsbeurscommissie hebben besloten om verder de krachten te bundelen binnen een overkoepelende vzw FEGRA. De verschillende vzw’s worden aldus afdelingen van FEGRA, waarbij gezamenlijk de strategieën en prioriteiten van FEGRA als overkoepelende beroepsfederatie worden vastgelegd.

Deze nieuwe sectororganisatie heeft als doel de Belgische graan- en grondstoffensector in zijn geheel te ondersteunen en telt meer dan 350 leden (graanhandel, maalderijen, zetmeelfabrikanten, mengvoederbedrijven, op- en overslagbedrijven, zaadfirma’s, distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, makelaars, …).

De structuur van de federatie FEGRA, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, kan u via deze link nakijken.

Voor meer info over ons nieuw adres en bereikbaarheid, klik hier.

Nieuwe Documenten

Binnenkort kan hieronder een overzicht teruggevonden worden van de nieuwe documenten die gepubliceerd zijn op de fegra-website.

Agenda

26 november 2019 om 9.30 uur
11 december 2019 om 10.00u
11 februari 2020 om 14.00u
Agenda bekijken

ACTUALITEITEN

20 september 2019

Onlangs is een nieuwe versie van de meldingsplicht & meldingslimieten gepubliceerd door het FAVV. Hierin zijn enkele wijzigingen t.o.v. de vorige versie, met als voornaamste het afschaffen van het gebruik van de meetonzekerheid bij het bepalen van de overschrijding van de MRL van pesticideresidu's.

Iets later is ook een omzendbrief gepubliceerd door het FAVV, specifiek over de residu's van bestrijdingsmiddelen in diervoeders (feed). Hierin staan de nodige maatregelen die genomen dienen te worden binnen deze context.

Uitleg en een statement van het FAVV over hoe deze documenten gebruikt dienen te worden, kan u terugvinden in onze nieuwsbrief (06-09-2019), te vinden op onze website onder Publicaties - Newsletter.

De twee documenten kunnen teruggevonden worden op de webpagina Actualiteit - Controle van gewasbeschermingsmiddelen.


 
28 juni 2019

In het kader van enkele recente aanpassingen in de EU-wetgeving, heeft Coceral een samenvatting verschaft van de belangrijkste aanpassingen op vlak van de MRL’s van enkele pesticiden. De relevante wettekst in deze kwestie is de ‘Commission Regulation (EU) 2019/1015 van 20 juni 2019', die de aanpassingen van meerdere MRL’s bevat. Dit en meer kunnen jullie ook terugvinden op de website van Fegra, in ‘Info leden’ > sectie Coceral.

In de nabije toekomst zullen meer zulke publicaties toegevoegd worden aan deze Coceral-sectie.

14 juni 2019

Diervoederproducenten mogen primaire producten aankopen om te verhandelen als diervoeder of om te verwerken in diervoeders. Dit is enkel toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een kwaliteitsovereenkomst. De nieuwste versie van de kwaliteitsovereenkomst voor granen is vanaf nu beschikbaar op Synagra > Normen en via deze link. Het is ook terug te vinden op de website van Ovocom.


 


FEGRA is lid van: