Synagra, Imexgra en de Brusselse Handelsbeurscommissie worden FEGRA !

FEGRA : een nieuwe structuur !

De Federaties SYNAGRA en IMEXGRA, actief op nationaal en internationaal vlak in de graansector, en de Brusselse Handelsbeurscommissie hebben besloten om verder de krachten te bundelen binnen een overkoepelende vzw FEGRA. De verschillende vzw’s worden aldus afdelingen van FEGRA, waarbij gezamenlijk de strategieën en prioriteiten van FEGRA als overkoepelende beroepsfederatie worden vastgelegd.

Deze nieuwe sectororganisatie heeft als doel de Belgische graan- en grondstoffensector in zijn geheel te ondersteunen en telt meer dan 350 leden (graanhandel, maalderijen, zetmeelfabrikanten, mengvoederbedrijven, op- en overslagbedrijven, zaadfirma’s, distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, makelaars, …).

De structuur van de federatie FEGRA, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, kan u via deze link nakijken.

ACTUALITEITEN

10 oktober 2018
Zoals ieder jaar hebben we in samenwerking met BFA en KVBM aan de hand van 539 analyses een eerste overzicht opgemaakt omtrent het contaminatieniveau door mycotoxines van de oogst 2018. De resultaten van de na-oogst analyses bevestigen de resultaten van de voor-oogst analyses. De uitzonderlijke droogte zorgt voor weinig mycotoxines in granen. Volledig rapport kan u via link lezen 
01 oktober 2018
In het kader van ‘Centre Pilote Maïs’ zijn monsters van maïs genomen eind september, om 3 mycotoxines te onderzoeken die problemen kunnen veroorzaken : DON, ZEA en T-2 HT2. Zes variëteiten zijn gekozen door de verschillende partners (CIPF, CPL-Vegemar, Carah), en 60 geanalyseerde stalen. De resultaten vallen grotendeels binnen de normen. Sommige aanbevelingen zijn vermeld in het rapport (alleen beschikbaar in het Frans).
27 september 2018
Ter gelegenheid van de speciale septemberbeurs in het Brussels Kart op 26 september werd de nieuwe federatie van de graansector plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van meer dan 180 leden en vertegenwoordigers van aanverwante sectoren en organisaties.

FEGRA is lid van: