FEGRA : een nieuwe structuur !

De Federaties SYNAGRA en IMEXGRA, actief op nationaal en internationaal vlak in de graansector, en de Brusselse Handelsbeurscommissie hebben besloten om verder de krachten te bundelen binnen een overkoepelende vzw FEGRA. De verschillende vzw’s worden aldus afdelingen van FEGRA, waarbij gezamenlijk de strategieën en prioriteiten van FEGRA als overkoepelende beroepsfederatie worden vastgelegd.

Deze nieuwe sectororganisatie heeft als doel de Belgische graan- en grondstoffensector in zijn geheel te ondersteunen en telt meer dan 300 leden (graanhandel, maalderijen, zetmeelfabrikanten, mengvoederbedrijven, op- en overslagbedrijven, zaadfirma’s, distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, makelaars, …).

De structuur van de federatie FEGRA, de samenstelling van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering, kan u via deze link nakijken.

Voor meer info over ons nieuw adres en bereikbaarheid, klik hier.

Nieuwe Documenten

Hieronder vindt u enkele van onze meest recente publicaties op onze website. Deze lijst wordt frequent bijgewerkt, dus aarzel niet om deze regelmatig te bekijken.


Agenda

10 februari 2021 om 9.30 uur

Afdelingsbestuur Synagra om 9.30 uur

11 februari 2021 om 14 uur

Bestuursorgaan Imexgra om 14u

3 maart 2021 om 10 uur

Bestuursorgaan FEGRA om 10.00u  

4 mei 2021 om 14 uur

Afdelingsbestuur Imexgra om 14u

Agenda bekijken

ACTUALITEITEN

14 januari 2021

Ondanks de lopende juridische procedures staat de VLM erop, om een digitale registratie op te starten. Dit Besluit van de Vlaamse Regering is momenteel nog niet goedgekeurd noch rechtsgeldig. Dit is pas het geval na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Via deze link kunt u het advies van Fegra aan haar leden raadplegen.

 

 
26 november 2020

Het mycotoxinegehalte in de maïsoogst is dit jaar opnieuw laag. Fegra  voerde  een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in maïs na de oogst te bepalen (‘Early Warning’). Voor het verzamelen van de data kon Fegra rekenen op haar eigen bemonsteringsplan alsook het bemonsteringsplan van BFA en de aanvullende info van BFA-leden.

Het rapport, gebaseerd op 53 monsters en 195 analyses, kan geraadpleegd worden op de Fegra-website in de sectie Actualiteit: controle van Mycotoxines.

16 november 2020

In het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 zijn nieuwe maatregelen gepubliceerd.

Onze sector blijft behoren tot de categorie "cruciale sectoren en essentiële diensten".

Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. In dit geval, is het dragen van een mondmasker en ventilatie op de werkvloer verplicht.

De werkgever moet de personeelsleden die niet thuis kunnen telewerken, een attest of enig ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplek bevestigt. Een modelcertificaat is beschikbaar via deze link.

De maatregelen zijn van toepassing tot en met zondag 13 december 2020. 

FEGRA is lid van: