Early warning system - Mycotoxines in Maïs


Het mycotoxinegehalte in de maïsoogst is dit jaar opnieuw laag. Fegra voerde ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in maïs na de oogst te bepalen (als vroege waarschuwing of ‘Early Warning’). Voor het verzamelen van de data (142 analyses) kon Fegra rekenen op haar eigen bemonsteringsplan alsook het bemonsteringsplan van BFA en de aanvullende info van BFA-leden.

De resultaten zijn terug te vinden op de fegra-website in de sectie Actualiteit: controle van Mycotoxines
18/12/2019