Early warning system - Mycotoxines in Maïs


Het mycotoxinegehalte in de maïsoogst is dit jaar opnieuw laag. Fegra voerde een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in maïs na de oogst te bepalen (‘Early Warning’). Voor het verzamelen van de data kon Fegra rekenen op haar eigen bemonsteringsplan alsook het bemonsteringsplan van BFA en de aanvullende info van BFA-leden.

Het rapport, gebaseerd op 53 monsters en 195 analyses, kan geraadpleegd worden op de Fegra-website in de sectie Actualiteit: controle van Mycotoxines
26/11/2020