COVID19: ministerieel besluit van 30 april 2020


Op 30 april werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd, waarin het besluit van 23 maart 2020 werd gewijzigd betreffende noodmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken.


Voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten (zijnde onze sector) die reeds de nodige maatregelen hebben genomen, kan gebruik gemaakt worden van de algemene gids van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (zie vorige Flash Info) als inspiratiebron. Dit verder aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of bedrijfsniveau en/of andere passende maatregelen die een beschermingsniveau bieden dat op zijn minst gelijkwaardig is.


Commerciële vertegenwoordigingsactiviteiten die als business-to-business worden beschouwd, zijn hierdoor toegestaan, mits de maatregelen voor sociale afstand en hygiëne worden gerespecteerd. Het ministerieel besluit en de veelgestelde vragen (FAQs) van het crisiscentrum zijn beschikbaar via de volgende links:


FAQs
Ministerieel besluit


04/05/2020