Belgische graanoogst 2020


Op basis van de voorlopige cijfers van de areaalaangiften en geschatte opbrengsten tijdens een enquête onder onze leden, werd een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de Belgische strograanoogst 2020 (exclusief maïs) uitgevoerd.

Meer informatie is beschikbaar via deze link.

  
01/09/2020