Werkgeversattest Onmogelijkheid telewerk/verplaatsing werknemer


Nieuwe inperkingsmaatregelen werden gepubliceerd in het Ministerieel Besluit van 1 november 2020.

Onze sector blijft behoren tot de categorie "cruciale sectoren en essentiële diensten". Niet-essentiële verplaatsingen blijven wel toegelaten, behalve tijdens de avondklok. Hoewel onze sector valt onder de essentiële sectoren, krijgen we toch vragen van leden om dergelijke attesten ter beschikking te stellen. Dit is in principe niet nodig.

Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. In dit geval, is het dragen van een mondmasker en ventilatie op de werkvloer verplicht.

De werkgever moet de personeelsleden die niet thuis kunnen telewerken, een attest of enig ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid/verplaatsing bevestigt. In de bijlage vindt u een modelattest.

De maatregelen zijn van toepassing tot en met zondag 13 december 2020.

16/11/2020