MAP6 - Kunstmestregister


Ondanks de lopende juridische procedures staat de VLM erop, om een digitale registratie op te starten. Dit Besluit van de Vlaamse Regering is momenteel nog niet goedgekeurd noch rechtsgeldig. Dit is pas het geval na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Via deze link kunt u het advies van Fegra aan haar leden raadplegen.

 
14/01/2021