Explosieven Precursor Verordening


Op 1 februari 2021 trad de vernieuwde Explosieven Precursor Verordening (EU) 2019/1148 in werking. Professionelen (bv. landbouwers) en handelaars dienen o.a. bij aankoop van meststoffen met een gehalte aan ammoniumnitraat van meer dan 16 %, Bijlage IV (link) van de Verordening te ondertekenen. Dit document moet jaarlijks, vóór de eerste transactie van het jaar, door de klant ondertekend en ingediend worden en door de verkoper gedurende 18 maanden bewaard worden. 
Producten uit Bijlage I en II (link) dienen, in geval van verdachte transacties, verdwijningen of bij diefstal, binnen de 24 uur bij de politie gemeld te worden.


10/02/2021