Publicatie Coceral


In het kader van enkele recente aanpassingen in de EU-wetgeving, heeft Coceral een samenvatting verschaft van de belangrijkste aanpassingen op vlak van de MRL’s van enkele pesticiden. De relevante wettekst in deze kwestie is de ‘Commission Regulation (EU) 2019/1015 van 20 juni 2019', die de aanpassingen van meerdere MRL’s bevat. Dit en meer kunnen jullie ook terugvinden op de website van Fegra, in ‘Info leden’ > sectie Coceral.

In de nabije toekomst zullen meer zulke publicaties toegevoegd worden aan deze Coceral-sectie.

28/06/2019