Wijzigingen aan aftrek en minimum bij granen


Naar aanleiding van de ongunstige weersomstandigheden werd besloten om wijzigingen aan te brengen aan de aftrek en het minimum bij bepaalde granen:


Tarwe

Het minimum wordt verlaagd tot 73,5 kg (eerder: 75 kg). Er wordt een aftrek toegepast van 73,4 kg (in plaats van 74,9 kg), aan 0,1% per 0,1%. De aftrek wordt als volgt toegepast (wijzigingen in oranje):

  • 73,4 kg tot 68 kg: 0,1% per 0,1%
  •  < 68 kg: 0,2% per 0,1%


Voedergerst

Er wordt een aftrek toegepast van 60,9 kg (in plaats van 62,9 kg). De aftrek wordt als volgt toegepast:

  • 60,9 tot 58 kg: 0,05% per 0,1
  • < 58 kg: 0,1% per 0,1


Rogge en triticale

Het minimum blijft op 70 kg, maar de aftrek van 69,9% wordt berekend aan 0,1% per 0,1% (in plaats van 0,05% per 0,1%).

10/09/2021