Persbericht Graanoogst 2021


We hebben een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie opgemaakt van de Belgische oogst 2021 van strogranen (excl. maïs). Deze is gebaseerd op de voorlopige cijfers van de verzamelaanvragen van het Vlaams en Waals gewest en een uitgebreide enquête bij onze leden.

We kunnen besluiten dat de weersomstandigheden de oogst dit jaar sterk hebben beïnvloed. De opbrengsten zijn gemiddeld laag te noemen, met grote regionale verschillen. Maar het is vooral de kwaliteit die lijdt dit jaar: de aanhoudende regens van juni tot augustus, de sterke wind en bijgevolg ook de legering, hebben allemaal bijgedragen aan lage hectolitergewichten en een ondermaats valgetal van Hagberg. Ook op Europees vlak speelt het klimaat een grote rol: de regens in West-Europa en de droogte in Zuidoost-Europa hebben hun stempel gedrukt op 2021. Wereldwijd merken we een grote heterogeniteit op, met regio’s die een uitstekend resultaat kunnen voorleggen (Oekraïne, Australië), en andere (Rusland, sommige delen van Noord Amerika) waar de weersomstandigheden drukken op de productie en op de kwaliteit.

U kan het integrale rapport downloaden op onze website

13/09/2021