Aanpassing van het document mbt meldinsplicht & meldingslimieten (versie 20/09/19)


Het document ‘Meldingsplicht en meldingslimieten’ is aangepast om te voldoen aan de inhoud van de FAVV-omzendbrief m.b.t bestrijdingsmiddelenresiduen in diervoeders. De wijziging heeft betrekking op meetonzekerheid in de resultaten van de analyse van bestrijdingsmiddelenresiduen. Het document kan teruggevonden word op de webpagina Controle van gewasbeschermingsmiddelen.”

  
20/09/2019