Sectorgids G-038

Op 11/10/2017 werd versie 3 van de G-038 “Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering” goedgekeurd door het FAVV.
Opleiding voorzien eind 2018.