FEGRA, de federatie van de Belgische Graanhandelaars, is ontstaan in 2018 toen drie gevestigde federaties (SYNAGRA en IMEXGRA, actief op nationaal en internationaal vlak in de graansector, en de Brusselse Handelsbeurscommissie) hun krachten bundelden.

Momenteel telt onze organisatie meer dan 265 leden (graanhandelaren, molenaars, zetmeelproducenten, veevoederbedrijven, op- en overslagbedrijven, handelaren in zaaigoed, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, makelaars, enz.)

Ons doel? Het bevorderen en verdedigen van de belangen van de sector op nationaal en internationaal vlak. Samenwerken, onze expertise versterken en onze leden informeren staan centraal in onze missie.Nieuwe Documenten

Hieronder vindt u enkele van onze meest recente publicaties op onze website. Deze lijst wordt frequent bijgewerkt, dus aarzel niet om deze regelmatig te bekijken.

ACTUALITEITEN

09 januari 2023
Het doet ons veel plezier om aan te kondigen dat ons activiteitenrapport nu voor iedereen beschikbaar is op onze website. Misschien was u er vorige week wel bij op onze Nieuwjaarsreceptie, waar u al van een voorproefje kon krijgen van de hoogtepunten uit dat document.

In ons activiteitenrapport ontdekt u hoe we de belangen van onze leden verdedigd hebben in 2022, hoe de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijzen onze sector heeft beïnvloed en wat er op het programma staat voor volgend jaar. Veel leesgenot!
24 november 2022
In de Contracten van Antwerpen, het SVRP contract en het Liprobel contract wordt expliciet verwezen naar de arbitrageregeling waarvan FEGRA beheerder is. Tot op heden was er in deze contracten enig gebrek aan standaardinstructies voor bemonstering. In het kader hiervan werd een bemonsteringsprotocol met standaard bemonsteringsrichtlijnen opgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met enkele Belgische inspectie-instellingen.
17 november 2022
Het mycotoxinegehalte in de korrelmaïs is dit jaar opnieuw laag. FEGRA en BFA, de Belgische federaties van respectievelijk de graanhandel en agrotoelevering en de diervoeders, voerden ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in korrelmaïs, kort na de oogst, te bepalen (vroege waarschuwing of ‘Early Warning’). Voor deze gegevens konden FEGRA en BFA rekenen op hun eigen sectorale bemonsteringsplannen en op aanvullende info van BFA-leden.

FEGRA is lid van: