FEGRA : een nieuwe structuur !

De Federaties SYNAGRA en IMEXGRA, actief op nationaal en internationaal vlak in de graansector, en de Brusselse Handelsbeurscommissie hebben besloten om verder de krachten te bundelen binnen een overkoepelende vzw FEGRA. De verschillende vzw’s worden aldus afdelingen van FEGRA, waarbij gezamenlijk de strategieën en prioriteiten van FEGRA als overkoepelende beroepsfederatie worden vastgelegd.

Deze nieuwe sectororganisatie heeft als doel de Belgische graan- en grondstoffensector in zijn geheel te ondersteunen en telt meer dan 300 leden (graanhandel, maalderijen, zetmeelfabrikanten, mengvoederbedrijven, op- en overslagbedrijven, zaadfirma’s, distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, makelaars, …).

De structuur van de federatie FEGRA, de samenstelling van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering, kan u via deze link nakijken.

Voor meer info over ons nieuw adres en bereikbaarheid, klik hier.

Nieuwe Documenten

Hieronder vindt u enkele van onze meest recente publicaties op onze website. Deze lijst wordt frequent bijgewerkt, dus aarzel niet om deze regelmatig te bekijken.


Agenda

12 mei 2021 om 14 uur

Algemene Vergadering Brusselse Handelsbeurs om 14u

19 mei 2021

Afdelingsbestuur Brusselse Handelsbeurs 

26 mei 2021 om 10 uur

Bestuursorgaan Fegra om 10u

4 juni 2021 verplaatst naar 1 oktober

Gedelokaliseerde beurs verplaatst naar 01/10/2021

Agenda bekijken

ACTUALITEITEN

10 februari 2021
Op 1 februari 2021 trad de vernieuwde Explosieven Precursor Verordening (EU) 2019/1148 in werking. Professionelen (bv. landbouwers) en handelaars dienen o.a. bij aankoop van meststoffen met een gehalte aan ammoniumnitraat van meer dan 16 %, Bijlage IV (link) van de Verordening te ondertekenen. Dit document moet jaarlijks, vóór de eerste transactie van het jaar, door de klant ondertekend en ingediend worden en door de verkoper gedurende 18 maanden bewaard worden. 
Producten uit Bijlage I en II (link) dienen, in geval van verdachte transacties, verdwijningen of bij diefstal, binnen de 24 uur bij de politie gemeld te worden.

14 januari 2021

Ondanks de lopende juridische procedures staat de VLM erop, om een digitale registratie op te starten. Dit Besluit van de Vlaamse Regering is momenteel nog niet goedgekeurd noch rechtsgeldig. Dit is pas het geval na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Via deze link kunt u het advies van Fegra aan haar leden raadplegen.

 

 
26 november 2020

Het mycotoxinegehalte in de maïsoogst is dit jaar opnieuw laag. Fegra  voerde  een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in maïs na de oogst te bepalen (‘Early Warning’). Voor het verzamelen van de data kon Fegra rekenen op haar eigen bemonsteringsplan alsook het bemonsteringsplan van BFA en de aanvullende info van BFA-leden.

Het rapport, gebaseerd op 53 monsters en 195 analyses, kan geraadpleegd worden op de Fegra-website in de sectie Actualiteit: controle van Mycotoxines.

FEGRA is lid van: