Coceral

COCERAL is de Europese vereniging die de handel in granen, rijst, voedermiddelen, oliehoudende zaden, olijfolie, oliën en vetten en agro-aanvoer vertegenwoordigt. COCERAL is de stem van verzamelaars, distributeurs, exporteurs, importeurs en agribulk-opslaghouders van de bovengenoemde waren. Het acroniem staat voor "Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures".
De handel speelt een cruciale rol in de toeleveringsketen, door de transfer van de landbouwproducten uit gebieden met een overschot, naar gebieden met een tekort, en dit op efficiënte wijze tegen betaalbare prijzen. Dit is een strategische bijdrage van de wereldhandel ter verbetering van de voedselzekerheid wereldwijd.

Meer informatie : http://www.coceral.com