Op 16/09/2013 werd versie 2 van de G-038 “Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering” goedgekeurd door het FAVV.

De belangrijkste wijzigingen bij deze nieuwe versie betreffen de implementatie van de sector distributie van organische meststoffen en teeltsubstraten. Ook voor de minerale meststoffen werden enkele wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd. Ook de recente wijzigingen in de wetgeving bij de gewasbeschermingsmiddelen komen aan bod.

Om u beter wegwijs te maken omtrent de wetgeving voor deze sectoren hebben we, als beheerder van de G-038, een opleiding georganiseerd in samenwerking met FOD Volksgezondheid.