Disclaimer

FEGRA vzw besteedt de grootste zorg om de mogelijk meest complete, nauwkeurige, accurate en actuele informatie te verstrekken. Ondanks deze inspanningen, kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie geen fouten bevat, omdat sommige afhankelijk zijn van derden. Elke foutieve informatie kan worden gemeld via info@fegra.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.


FEGRA vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de consultatie of het gebruik van de informatie op deze site.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. FEGRA vzw heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


De inhoud en vormgeving van deze website, met inbegrip van foto’s, data, schema’s, teksten, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FEGRA vzw of rechthoudende derden. Elke reproductie van het geheel of een deel van deze inhoud en/of vormgeving is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van FEGRA vzw of de rechthoudende derden. Bij inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten zal FEGRA vzw zich genoodzaakt zien om onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen tot stopzetting van deze inbreuken en vergoeding van de schade.


Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze FEGRA-site. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.