Kwaliteitsbeheer

De voedselveiligheid en kwaliteit van de geleverde producten zijn essentieel.

Op het vlak van de voedselveiligheid heeft de sector een autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering ontwikkeld. De gids, die gevalideerd is door het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen), is conform de eisen van autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht.

De kwaliteit van de geleverde producten worden geborgd door enerzijds de opvolging van de FEED/FOOD- en contaminantenwetgeving, en anderzijds door de granen doelgericht te monitoren via een collectief bemonsteringsplan (mycotoxines, residuen van pesticides, alkaloïden, …). 

Synagra